ФОРМА ЗАЯВКИ
Авторизация
Регистрация

Регистрация ограничивается только активными членами UHRS.

Если вы хотите стать членом UHRS, пожалуйста, заполните форму заявки.

Если вы уже являетесь членом UHRS, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы зарегистрироваться. Спасибо.

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ЗВІТ 2020

Шановні колеги і друзі!

Поточні активності Українського товариства дослідження волосся (UHRS) традиційно полягають в роботі за такими основними напрямками: об’єднання фахівців, зацікавлених у розвитку трихології; проведення наукових досліджень в області біології і патології волосся; імплементація освітніх програм; інформаційна та фінансова підтримка молодих дослідників; створення професійних зв’язків між провідними науковими асоціаціями з метою інтеграції вітчизняних фахівців в світове Трихологічне співтовариство; сприяння процесу ефективної взаємодії з пацієнтами.

Науково-дослідницька діяльність UHRS здійснюється спільно з провідними медичними вузами країни – Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Київською національною медичною академією післядипломної освіти, Харківською медичною академією післядипломної освіти, а також реалізуються в рамках участі в міжнародних дослідницьких проектах (Global Registry of Alopecia areata disease Severity and treatment Safety (GRASS), FFA Severity Tool (FFAST), The SECURE- Alopecia data дані пацієнтів з алопецією, яким був поставлений діагноз COVID-19, вивчення триходінії у пацієнтів з COVID-19, Глобальна ініціатива по досягненню консенсусу щодо патогенезу і лікуванню ФФА).

Оригінальні дослідження волосся, що проводяться в Україні, присвячені вивченню клінічних, морфологічних і патогенетичних аспектів гніздової алопеції (ГА). Встановлено імуноморфологічні зміни при ГА в залежності від стадії патологічного процесу з порушенням експресії цитокінів (IL-1, IL-6, TNF-α). Виявлено розлади системного цитокінового гомеостазу (IL-1β, IL-17, IL-4, IL-10) і HBS-70, маркерів ангіогенезу (sVEGFR1, VEGF, EGF, NO, NOS) в залежності від ступеня активності, тяжкості і тривалості ГА . Зміни рівня адаптивних гормонів (кортизолу і інсуліну), зниження якості життя свідчили про зрив регуляторних механізмів у хворих на ГА. Розроблено алгоритм лікування з урахуванням виявлених порушень, стадійності перебігу і ступеня тяжкості дерматозу.

Освітні активності UHRS. Як і в усьому світі, епідемічна ситуація в Україні внесла корективи в освітню діяльність UHRS. Більшість локальних і міжнародних наукових зустрічей були відкладені через пандемію COVID-19, в тому числі 3-й Конгрес UHRS. Однак ці обставини стали передумовою для створення успішних освітніх онлайн-проектів, які отримали позитивний відгук колег з України та інших країн. На освітній веб-платформі TRICHOLOGY CONSILIUM, створеної UHRS, яка об’єднала понад 1500 клініцистів для створення традицій клінічних розборів в трихології, було проведено кілька зустрічей у форматі віртуального круглого столу TRICHOLOGY CONSENSUS, яка зібрала учасників з України, Росії, Казахстану, Грузії, Узбекистану, Білорусі, Молдови, Вірменії, Італії, Великобританії, Канади, Ізраїлю, Азербайджану, Естонії, Латвії і навіть Бразилії для розмови про ГА в деталях.

Класична Трихологічна сесія під егідою UHRS на головному дерматологічному майданчику країни, Київські дерматологічні дні, відбулася онлайн, була присвячена андрогенетичній алопеції і традиційно проходила з міжнародною участю, в 2020 запрошеним експертом виступив доктор Серхіо Ваньо Гальван (Іспанія). В офлайн режимі на клінічній базі UHRS в Інституті Трихології були підготовлені вітчизняні фахівці на щорічних циклах стажування “Фундаментальна трихологія”, “Трихоскопія” базовий і продвинутий рівень, “Пересадка волосся”, “Трихопатіі у дітей”, “Естетична трихологія”.

Досягнення UHRS 2020. Однак головною науково-практичною подією в області дослідження волосся в 2020 році в Україні стало проведення 21 листопада 2020 року віртуального Національного трихологічного симпозіуму UHRS, який був присвячений презентації Національних клінічних рекомендацій по менеджменту пацієнтів з гніздовою алопецією (2020) розроблених UHRS. Виступи українських експертів були доповнені фундаментальною лекцією професора Джеррі Шапіро (США). Важливо, що українські клінічні рекомендації засновані не тільки на аналізі протоколів міжнародного і національного рівня, результатах Консенсусу експертів по алопеції (2020), адаптованому для вітчизняного фармацевтичного ринку, а й є результатом наукових досліджень проведених в Україні, які обґрунтували необхідність розширення критеріїв вибору і контролю ефективності терапії, що раніше не враховувалось в представлених протоколах лікування. Основна робота по систематизації, уніфікації та адаптації сучасних знань про ГА в українських рекомендаціях привела до створення двох алгоритмів – діагностичного і терапевтичного, які логічно вибудовують диференційований підхід до ведення таких пацієнтів в залежності від прогностичних факторів з рандомізацією за віком, ступенем тяжкості, стадії активності процесу з урахуванням клінічного фенотипу, супутньої патології та впливу на якість життя пацієнта. Для передачі досвіду планується публікація Національних клінічних рекомендацій з ведення пацієнтів з ГА (2020), розроблені UHRS англійською мовою. Представлені протоколи одночасно є результатом багаторічної роботи команди UHRS, і ми сподіваємося, що в розвитку вони стануть ще одним кроком до об’єднання вітчизняних дерматологів у вивченні цього захворювання. Наявність стандартизованого протоколу обстеження пацієнтів з ГА дозволить оптимізувати моніторинг захворювання.

Інформаційна і фінансова підтримка молодих дослідників. За публікацію самого цікавого кейсу на професійній веб-платформі клінічної трихології TRICHOLOGY CONSILIUM на думку учасників консиліуму отримали тревел-гранти від UHRS переможці Бахтіяр Пашаєв (Азербайджан) і Наталія Макар (Україна) для участі у 2-му Всесвітньому конгресі з трихоскопії в Сорренто. Чемпіони трихоскопічної вікторини Національного українського симпозіуму UHRS2020: Бусько Ольга стала володарем тревел-гранту для участі у 2-му Всесвітньому конгресі з трихоскопії в Сорренто, Безкоровайна Галина Олександрівна отримала грант на стажування в Інституті Трихології, Білоног Вікторія, Вербицька Вікторія Василівна, Nino Khutsishvili запрошені з доповідями на Конгрес UHRS 2021, Вікторія Баскакова, Веремчук Софія Володимирівна, Врублевська Анна Сергіївна поповнять свою біблітеку трихолога Атласом з трихоскопії Лідії Рудницької в перекладі Юлії Овчаренко та монографією «Трихопатії у дітей» під редакцією Юлії Овчаренко.

Пріоритетні напрямки розвитку UHRS на 2021 рік. Створення УРПГА є відповідальністю, яку взяв на себе колегіум UHRS в рамках глобального проекту GRASS. Його створення – пріоритетна наукова дисципліна 2021 року для UHRS. Реалізація проекту запланована спільно зі створеними в 2017 році під егідою UHRS Школою алопеції в Україні та Фондом допомоги пацієнтам з ГА. Інтернет-портал Школи алопеції alopecia.org.ua – це нова форма взаємодії пацієнтів, клініцистів і дослідників. На ресурсі публікується найактуальніша інформація про ГА, пацієнти можуть знайти фахівців в різних регіонів країни, а у лікарів є можливість додати інформацію про пацієнта в УРПГА. Результати роботи будуть представлені на 3-му Конгресі UHRS2021 20-21 листопада, який, ми сподіваємося, пройде в форматі довгоочікуваної живої зустрічі. Наукова програма Конгресу буде присвячена одній з найбільш інтригуючих загадок сучасної дерматології – гніздовій алопеції. У 2021 році в структурі Конгресу з’явиться інтерактивна сесія клінічних випадків в трихології, TRICHOLOGY CONSILIUM, яка об’єднає селекцію кейсів з 20 країн, підтримуваних live-трихоскопією. Крім того, ми плануємо відкрити нову грань науки про волосся в сесії по психотрихології, підтвердивши її міждисциплінарний і фундаментальний статус.

BUILDING BRIDGES, Слоган 3-го Конгресу UHRS 2021, народився не випадково. Протягом багатьох років ми будуємо мости між наукою і практикою, лікарями і пацієнтами, експертами та молодими спеціалістами, промисловістю і клініцистами, між провідними науковими асоціаціями з метою створення дружніх професійних зв’язків, інтеграції та ретрансляції світових трихологічних знань. Запрошення UHRS в 2019 році у родину Міжнародної федерації товариств по дослідженню волосся (IFHRS) – кращий привід запросити колег з сестринських товариств в Україні з професійним і дружнім візитом. Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, колеги та партнери, 20-21 листопада 2021 року в Київ, щоб прийняти участь в 3-му Конгресі Українського товариства дослідження волосся 2021 роки, трихологічній науковій зустрічі, зробленої з любов’ю!

Поява JAK-інгібіторів як нового класу препаратів для лікування пацієнтів з гніздовою алопецією (ГА) змінила світ гніздової алопеції та стала початком ери застосування малих молекул у трихології.

читать подробнее

Ми організували БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОССЯ, що постраждали від російської агресії, які є біженцями або перебувають у небезпеці в Україні.

читать подробнее
Вверх