ФОРМА ЗАЯВКИ
Авторизация
Регистрация

Регистрация ограничивается только активными членами UHRS.

Если вы хотите стать членом UHRS, пожалуйста, заполните форму заявки.

Если вы уже являетесь членом UHRS, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы зарегистрироваться. Спасибо.

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ЗВІТ 2020

Шановні колеги і друзі!

Поточні активності Українського товариства дослідження волосся (UHRS) традиційно полягають в роботі за такими основними напрямками: об’єднання фахівців, зацікавлених у розвитку трихології; проведення наукових досліджень в області біології і патології волосся; імплементація освітніх програм; інформаційна та фінансова підтримка молодих дослідників; створення професійних зв’язків між провідними науковими асоціаціями з метою інтеграції вітчизняних фахівців в світове Трихологічне співтовариство; сприяння процесу ефективної взаємодії з пацієнтами.

Науково-дослідницька діяльність UHRS здійснюється спільно з провідними медичними вузами країни – Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Київською національною медичною академією післядипломної освіти, Харківською медичною академією післядипломної освіти, а також реалізуються в рамках участі в міжнародних дослідницьких проектах (Global Registry of Alopecia areata disease Severity and treatment Safety (GRASS), FFA Severity Tool (FFAST), The SECURE- Alopecia data дані пацієнтів з алопецією, яким був поставлений діагноз COVID-19, вивчення триходінії у пацієнтів з COVID-19, Глобальна ініціатива по досягненню консенсусу щодо патогенезу і лікуванню ФФА).

Оригінальні дослідження волосся, що проводяться в Україні, присвячені вивченню клінічних, морфологічних і патогенетичних аспектів гніздової алопеції (ГА). Встановлено імуноморфологічні зміни при ГА в залежності від стадії патологічного процесу з порушенням експресії цитокінів (IL-1, IL-6, TNF-α). Виявлено розлади системного цитокінового гомеостазу (IL-1β, IL-17, IL-4, IL-10) і HBS-70, маркерів ангіогенезу (sVEGFR1, VEGF, EGF, NO, NOS) в залежності від ступеня активності, тяжкості і тривалості ГА . Зміни рівня адаптивних гормонів (кортизолу і інсуліну), зниження якості життя свідчили про зрив регуляторних механізмів у хворих на ГА. Розроблено алгоритм лікування з урахуванням виявлених порушень, стадійності перебігу і ступеня тяжкості дерматозу.

Освітні активності UHRS. Як і в усьому світі, епідемічна ситуація в Україні внесла корективи в освітню діяльність UHRS. Більшість локальних і міжнародних наукових зустрічей були відкладені через пандемію COVID-19, в тому числі 3-й Конгрес UHRS. Однак ці обставини стали передумовою для створення успішних освітніх онлайн-проектів, які отримали позитивний відгук колег з України та інших країн. На освітній веб-платформі TRICHOLOGY CONSILIUM, створеної UHRS, яка об’єднала понад 1500 клініцистів для створення традицій клінічних розборів в трихології, було проведено кілька зустрічей у форматі віртуального круглого столу TRICHOLOGY CONSENSUS, яка зібрала учасників з України, Росії, Казахстану, Грузії, Узбекистану, Білорусі, Молдови, Вірменії, Італії, Великобританії, Канади, Ізраїлю, Азербайджану, Естонії, Латвії і навіть Бразилії для розмови про ГА в деталях.

Класична Трихологічна сесія під егідою UHRS на головному дерматологічному майданчику країни, Київські дерматологічні дні, відбулася онлайн, була присвячена андрогенетичній алопеції і традиційно проходила з міжнародною участю, в 2020 запрошеним експертом виступив доктор Серхіо Ваньо Гальван (Іспанія). В офлайн режимі на клінічній базі UHRS в Інституті Трихології були підготовлені вітчизняні фахівці на щорічних циклах стажування “Фундаментальна трихологія”, “Трихоскопія” базовий і продвинутий рівень, “Пересадка волосся”, “Трихопатіі у дітей”, “Естетична трихологія”.

Досягнення UHRS 2020. Однак головною науково-практичною подією в області дослідження волосся в 2020 році в Україні стало проведення 21 листопада 2020 року віртуального Національного трихологічного симпозіуму UHRS, який був присвячений презентації Національних клінічних рекомендацій по менеджменту пацієнтів з гніздовою алопецією (2020) розроблених UHRS. Виступи українських експертів були доповнені фундаментальною лекцією професора Джеррі Шапіро (США). Важливо, що українські клінічні рекомендації засновані не тільки на аналізі протоколів міжнародного і національного рівня, результатах Консенсусу експертів по алопеції (2020), адаптованому для вітчизняного фармацевтичного ринку, а й є результатом наукових досліджень проведених в Україні, які обґрунтували необхідність розширення критеріїв вибору і контролю ефективності терапії, що раніше не враховувалось в представлених протоколах лікування. Основна робота по систематизації, уніфікації та адаптації сучасних знань про ГА в українських рекомендаціях привела до створення двох алгоритмів – діагностичного і терапевтичного, які логічно вибудовують диференційований підхід до ведення таких пацієнтів в залежності від прогностичних факторів з рандомізацією за віком, ступенем тяжкості, стадії активності процесу з урахуванням клінічного фенотипу, супутньої патології та впливу на якість життя пацієнта. Для передачі досвіду планується публікація Національних клінічних рекомендацій з ведення пацієнтів з ГА (2020), розроблені UHRS англійською мовою. Представлені протоколи одночасно є результатом багаторічної роботи команди UHRS, і ми сподіваємося, що в розвитку вони стануть ще одним кроком до об’єднання вітчизняних дерматологів у вивченні цього захворювання. Наявність стандартизованого протоколу обстеження пацієнтів з ГА дозволить оптимізувати моніторинг захворювання.

Інформаційна і фінансова підтримка молодих дослідників. За публікацію самого цікавого кейсу на професійній веб-платформі клінічної трихології TRICHOLOGY CONSILIUM на думку учасників консиліуму отримали тревел-гранти від UHRS переможці Бахтіяр Пашаєв (Азербайджан) і Наталія Макар (Україна) для участі у 2-му Всесвітньому конгресі з трихоскопії в Сорренто. Чемпіони трихоскопічної вікторини Національного українського симпозіуму UHRS2020: Бусько Ольга стала володарем тревел-гранту для участі у 2-му Всесвітньому конгресі з трихоскопії в Сорренто, Безкоровайна Галина Олександрівна отримала грант на стажування в Інституті Трихології, Білоног Вікторія, Вербицька Вікторія Василівна, Nino Khutsishvili запрошені з доповідями на Конгрес UHRS 2021, Вікторія Баскакова, Веремчук Софія Володимирівна, Врублевська Анна Сергіївна поповнять свою біблітеку трихолога Атласом з трихоскопії Лідії Рудницької в перекладі Юлії Овчаренко та монографією «Трихопатії у дітей» під редакцією Юлії Овчаренко.

Пріоритетні напрямки розвитку UHRS на 2021 рік. Створення УРПГА є відповідальністю, яку взяв на себе колегіум UHRS в рамках глобального проекту GRASS. Його створення – пріоритетна наукова дисципліна 2021 року для UHRS. Реалізація проекту запланована спільно зі створеними в 2017 році під егідою UHRS Школою алопеції в Україні та Фондом допомоги пацієнтам з ГА. Інтернет-портал Школи алопеції alopecia.org.ua – це нова форма взаємодії пацієнтів, клініцистів і дослідників. На ресурсі публікується найактуальніша інформація про ГА, пацієнти можуть знайти фахівців в різних регіонів країни, а у лікарів є можливість додати інформацію про пацієнта в УРПГА. Результати роботи будуть представлені на 3-му Конгресі UHRS2021 20-21 листопада, який, ми сподіваємося, пройде в форматі довгоочікуваної живої зустрічі. Наукова програма Конгресу буде присвячена одній з найбільш інтригуючих загадок сучасної дерматології – гніздовій алопеції. У 2021 році в структурі Конгресу з’явиться інтерактивна сесія клінічних випадків в трихології, TRICHOLOGY CONSILIUM, яка об’єднає селекцію кейсів з 20 країн, підтримуваних live-трихоскопією. Крім того, ми плануємо відкрити нову грань науки про волосся в сесії по психотрихології, підтвердивши її міждисциплінарний і фундаментальний статус.

BUILDING BRIDGES, Слоган 3-го Конгресу UHRS 2021, народився не випадково. Протягом багатьох років ми будуємо мости між наукою і практикою, лікарями і пацієнтами, експертами та молодими спеціалістами, промисловістю і клініцистами, між провідними науковими асоціаціями з метою створення дружніх професійних зв’язків, інтеграції та ретрансляції світових трихологічних знань. Запрошення UHRS в 2019 році у родину Міжнародної федерації товариств по дослідженню волосся (IFHRS) – кращий привід запросити колег з сестринських товариств в Україні з професійним і дружнім візитом. Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, колеги та партнери, 20-21 листопада 2021 року в Київ, щоб прийняти участь в 3-му Конгресі Українського товариства дослідження волосся 2021 роки, трихологічній науковій зустрічі, зробленої з любов’ю!

We organized CHARITY FUND TO HELP MEMBERS OF THE UKRAINIAN HAIR RESEARCH SOCIETY affected by russian aggression, who are refugees or remain in danger in Ukraine.

читать подробнее

Ми організували БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ ДОПОМОГИ ЧЛЕНАМ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОСССЯ, що потерпіли від російської агресії, які стали біженцями або перебувають у небезпеці в Україні.

читать подробнее
Вверх