National Trichology Symposium UHRS

virtual meeting, NOVEMBER 21

National Guideline for the Management of Alopecia Areata by Ukrainian Hair Research Society 2020

img

Welcome

Шановні колеги та друзі!

Як ви пам'ятаєте, в фокусі наукової програми Конгресу UHRS 2020 планувалася одна з найбільш інтригуючих нозологій дерматології - гніздова алопеція. Нами проведена велика робота з підготовки до Конгресу, зокрема розробка національних протоколів з менеджменту пацієнтів з гніздовою алопецією, яких дуже чекають наші лікарі. Це обгрунтувало рішення проведення зустрічі з нашими українськими колегами під егідою Школи алопеції в рамках Virtual National Trichology Symposium UHRS 21 листопада 2020 року, присвяченого представленню національних клінічних рекомендації стосовно менеджменту пацієнтів з гніздовою алопецією (2020), розроблених Українським товариством дослідження волосся.

Клінічні протоколи мають на меті надання допомоги в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях, служать інформаційною підтримкою з належної клінічної практики на основі доказів ефективності застосування певних медичних технологій, ліків і організаційних основ медичної допомоги. А доступність представленої об'єктивної інформації стосовно гніздової алопеції для пацієнтів дозволить їм уникнути нераціональних шляхів пошуку причини захворювання і сумнівних методів лікування, які досить часто мають місце і не дозволяють своєчасно отримати адекватну терапію у фахівця.

Важливо, що українські клінічні рекомендації стосовно менеджменту пацієнтів з гніздовою алопецією розроблені на основі не тільки аналізу протоколів міжнародних і національних рівнів, підсумків роботи Всесвітнього консенсусу The Alopecia Areata Consensus of Experts Study: Results of an International Expert Opinion on Treatments for Alopecia Areata (2020), адаптовані під вітчизняний фармацевтичний ринок, але і є результатом наукових досліджень, проведених в Україні, які обгрунтували необхідність розширення критеріїв вибору і контролю ефективності терапії, що раніше не враховувався в представлених протоколах лікування.

У програмі Симпозіуму будуть детально обговорюватися діагностичні та терапевтичні алгоритми ведення пацієнтів з ГА, в залежності від віку пацієнта, клінічної форми, коморбідних станів, ступеня тяжкості та активності процесу. Ми будемо раді поділитися нашими напрацюваннями як з вітчизняними, так і зарубіжними колегами, тому, протоколи будуть опубліковані трьома мовами - українською, російською та англійською, друкована версія буде доступна для всіх учасників Симпозіуму. Однак, для дотримання всіх необхідних протиепідемічних вимог щодо проведення подібних заходів в період карантину, формат Симпозіуму передбачає онлайн зустріч. Участь в National Trichology Symposium UHRS2020 буде підтверджено сертифікатом і нарахуванням атестаційних балів.

Команда UHRS

Cпікери

Юлія
Овчаренко

Професор кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (ХНУ), Президент Українського товариства дослідження волосся (UHRS), Віце-президент Товариства дослідження волосся східної Європи і Азії (EEAHRS)

детальніше

Інесса
Сербіна

Заслужений лікар України, к.мед.н., доцент кафедри дерматовенерології Харківської медичної академії післядипломної освіти, лікар вищої категорії

детальніше

Кузьма
Хобзей

Лікар дерматолог, трихолог, фахівець з хірургічного відновлення волосся

детальніше

Програма

9:30 - 10:00

Welcome coffee + Platform registration

10:00-10:15

Відкриття Симпозіуму

Юлія Овчаренко, Інеса Сербіна, Кузьма Хобзей

10:15-10:30

Що нового в вивчені гніздової алопеції? Результати Міжнародного консенсусу експертів з вивчення гніздової алопеції, створення Всеукраїнського реєстру пацієнтів в рамках роботи Світового Реєстру

Юлія Овчаренко

10:30-11:00

Гніздова алопеція: від історії до генетики, імунопатогенезу та мікробіому

Інеса Сербіна

11:00-11:20

Гніздова алопеція: клінічна феноменологія. Трихоскопія з урахуванням віку пацієнта, фенотипу, стадії перебігу та ступеня тяжкості захворювання.

Юлія Овчаренко

11:20-11:50

Гніздова алопеція: клініко-лабораторна діагностика та оцінка якості життя пацієнтів

Інеса Сербіна

11:50-12:30

ІНТЕРАКТИВ

Диференціальна діагностика гніздової алопеції: від простого до складного

Кузьма Хобзей

12:30-12:50

Гніздова алопеція: фокус на коморбідність

Інеса Сербіна

12.50 - 13.00

Питання/відповіді

Юлія Овчаренко, Інеса Сербіна, Кузьма Хобзей

13:00-14:00

Обід

14:00-14:10

Презентація Guidelines. Навіщо потрібні національні рекомендації? У чому новизна та клінічна значимість українських протоколів?

Юлія Овчаренко, Інеса Сербіна

14:10-14:30

Гніздова алопеція: диференційований підхід до лікування з урахуванням віку, клінічного підтипу, ступеня тяжкості захворювання, стадії і впливу на якість життя пацієнта

Юлія Овчаренко

14:30-14:45

Гніздова алопеція: топічна терапія

Кузьма Хобзей

14:45-15:00

Гніздова алопеція: Внутрішньоосередкова терапія

Кузьма Хобзей

15:00-15:15

Гніздова алопеція: системна терапія

Інеса Сербіна

15.15 - 15.30

Гніздова алопеція: Steroid Sparring-терапія

Інеса Сербіна

15.30 - 15.45

Гніздова алопеція: ад’ювантна терапія

Кузьма Хобзей

15.45 - 16.00

Гніздова алопеція: перспективні методи лікування

Юлія Овчаренко

16:00-16:10

По той бік гніздової алопеції: психологічні аспекти

Інеса Сербіна

16:10-16:30

Coffee break

16:30-17:30

Панельна дискусія

Юлия Овчаренко, Інеса Сербіна, Кузьма Хобзей

17:30-18:00

Призи, анонси, нагороди за активну участь в інтерактиві та цікаві питання:

Юлія Овчаренко

Призи:

1. Грант на участь в 3-му Конгресі UHRS, Київ, Україна, 2021

2. Грант на участь в 2-му Всесвітньому конгресі з тріхоскопії, Сорренто, Італія, 2021

3. Навчання Фундаментальній трихології на базі Інституту трихології

4. Атлас трихоскопії Лідії Рудницької в перекладі Юлії Овчаренко

5. Книга "Тріхопатії у дітей" під редакцією Юлії Овчаренко

партнери

реєстрація

 • ₴3500
 • Онлайн участь: Early Bird

  До 17.11.2020 (включно)
 • ₴4000
 • Онлайн участь: Last Chance

  З 18.11.2020

Для членів UHRS:

 • ₴3000
 • Онлайн участь: Early Bird

  До 17.11.2020 (включно)
 • ₴3500
 • Онлайн участь: Last Chance

  З 18.11.2020