ФОРМА ЗАЯВКИ
Авторизация
Регистрация

Регистрация ограничивается только активными членами UHRS.

Если вы хотите стать членом UHRS, пожалуйста, заполните форму заявки.

Если вы уже являетесь членом UHRS, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы зарегистрироваться. Спасибо.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Ми займаємося пошуком та інтеграцією найактуальнішою інформації в світі трибології для вітчизняних фахівців і фахівців Східної Європи. У співдружності команди Українського товариства дослідження волосся з всесвітньо визнаними лідерами науки про волосся були створені кілька монографій і альманахів присвячених хворобам волосся.
Психіатричні та психосоціальні аспекти хвороб волосся
«Психотрихологія. Психіатричні та психосоціальні аспекти хвороб волосся»
под ред. М. Джафферани, Ю. Овчаренко.
Харків: Видавничий дім “Харизма плюс”, 2022. – 416 с.

Видання «Психотрихологія» – фундаментальна робота в галузі дослідження волосся, заснована на великому клінічному досвіді авторів і започаткувала розвиток самостійного медичного напряму. Вперше у світовій науці та практиці авторами колективної монографії зібрано, проаналізовано та систематизовано унікальний матеріал про психіатричні та психосоціальні аспекти хвороб волосся. Робота популяризує ідею про доцільність комплексного підходу до діагностики та лікування трихопатологій та розкриває нову грань науки про волосся, що підкреслює її фундаментальний та міждисциплінарний статус.

Книга адресована дерматологам, психіатрам, психологам, педіатрам, лікарям сімейної практики, фармакологам, трансплантологам волосся та фахівцям естетичної медицини.

Колекційний екземпляр із підписами всіх співавторів 90 євро

Замовити книгу
Атлас трихоскопии
«Менеджмент пацієнтів із гніздовою алопецією: клінічні рекомендації»
За ред. Ю. С. Овчаренко, І. М. Сербіної.
Харків: Видавничий дім «Харизма плюс», 2021. — 100 с.

Клінічні рекомендації розроблені на підставі аналізу протоколів міжнародних і національних рівнів, підсумків роботи Міжнародної консенсусної групи експертів, адаптовані під вітчизняний фармацевтичний ринок і є результатом наукових досліджень, проведених в Україні, які обґрунтували необхідність розширення критеріїв вибору і контролю ефективності лікування гніздової алопеції. Представлені діагностичний і терапевтичний алгоритми гніздової алопеції.

Видання адресоване лікарям – дерматовенерологам, лікарям загальної практики – сімейної медицини, педіатрам, медичним психологам, психотерапевтам, а також пацієнтам, які страждають на гніздову алопецію, членам їх родин.

Ціна:Экв.17 евро

Замовити книгу
Атлас трихоскопії
«Атлас трихоскопії»
Атлас трихоскопії – фундаментальна праця на ниві дослідження волосся, заснована на великому клінічному і наукового досвіді авторів, що поклала початок для розвитку цілої науки.
Термін «трихоскопія» вперше був запропонований в 2006 році групою професора Лідії Рудницької. У період становлення цього діагностичного напрямку вченими були розроблені індикаторні трихоскопічні маркери більшості трихопатологій, описані критерії для спостереження за активністю захворювання і моніторингу терапії на основі отриманих результатів численних оригінальних досліджень. Сьогодні цей метод стає золотим стандартом в діагностиці захворювань волосся і шкіри голови і фактично являє собою керівництво до алгоритмів ведення пацієнтів і є одним з найнеобхідніших практичних навичок для трихолога.
Книга адресована як починаючим лікарям, так і фахівцям, які регулярно використовують трихоскопію у своїй повсякденній роботі. Монографія містить глави, написані експертами в області трихоскопії з усього світу, які, безсумнівно, допоможуть дізнатися професійні тонкощі та особливості застосування цього методу дослідження в клінічній практиці.

Ціна:Экв.180 евро

Замовити книгу
«Трихопатія у дітей»
У колективній монографії, створеній за участю провідних світових фахівців у дерматології та генетиці, розглянуті сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань волосся і волосистої частини шкіри голови у дітей. У лаконічному, але вичерпному тексті зібрано унікальний матеріал з актуальних поглядів на трихогінез і гену регуляцію білків волосся, особливостей консультування дітей з втратою волосся і трихоскопічної діагностики в педіатричній практиці. В роботі описані рідкісні клініко-патогенні дані і диференційно-діагностичні алгоритми спадкових і вроджених атрихій, гіпотрихозів і дефектів стрижня волоса. Широко представлений ілюстрований матеріал доповнює опис патологій.

Ціна:Экв.50 евро

Замовити книгу
«Трихологія» друге видання.
У колективній праці, створенній під редакцією провідних світових фахівців у дерматології – Абрахама Злотогорского (Єрусалим) і Джеррі Шапіро (Нью-Йорк), розглянуті сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань волосся і волосистої частини шкіри голови. У монографії висвітлено надзвичайно широкий спектр питань: від основ біології волосяного фолікулу і сучасних методів дослідження волосся до терапевтичних підходів до лікування найпоширеніших трихологічних нозологій. У другому виданні нашої книги висвітлені передові досягнення останніх років, які дозволили краще зрозуміти аспекти нормального функціонування різних відділів волосяного фолікулу, а також прояснити патогенез багатьох трихопатологій, представлені іноваційні методи терапії хвороб волосся і результати проведення досліджень ефективності відомих препаратів. Особлива увага приділяється новим методам діагностики в трихології. У більшість глав внесена оновлена ​​інформація, що відображає сучасні погляди в цій області. Крім того, до цього видання додано чотири унікальних розділи, присвячених трихоскопії та трансплантації волосся. Керівництво адресується практикуючим лікарям, інтернам та студентам.

Ціна:Экв.35 евро

Цей номер журналу «Дерматолог» є свідченням інтересу дерматологів до вивчення волосся. У ньому зібрані дані про останні досягнення і наукових знаннях у сфері біології волосся і клінічної трихології, велику увагу приділено топічним дерматозам шкіри голови. Зокрема, питанню рубцевої алопеції, яка відрізняється необоротністю процесу і є складним діагностичним та терапевтичним завданням. Вашій увазі представлені рідкісні матеріали з вивчення фоточутливих дерматозів з локалізацією на волосистій частині голови, а також статті, присвячені старінню скальпу та асоційованих станів, особливу соціальну значущість серед яких представляють передракові / ракові захворювання. Відсутність єдиної думки про причини появи і закономірності перебігу гніздової алопеції робить актуальною проблему вивчення ланок патогенезу цього дерматозу. Практикуючим дерматологам будуть цікаві результати оригінальних досліджень імуноморфології гніздової алопеції, які дозволять розробити патогенетичні підходи терапії з урахуванням стадії патологічного процесу.
Одним з наших завдань є сприяння доступності європейської та відчизняної медицини, підвищення професійного рівня фахівців і забезпечення інформування уявлення про новітні досягнення іноземних досліджень в галузі дерматології. Українська академія дерматовенерології стала одним з ключових організаторів 17 Конгресу Європейського товариства дослідження волосся (EHRS2016), ідейним натхненником і союзником. Для кращого сприйняття науково-практичної інформації, що прозвучала на конгресі, а також для тих, хто не зміг відвідати захід, українські організатори провели копітку працю з перекладу абстрактів на російську мову всіх доповідей, представлених на цій зустрічі, які ми публікуємо в номері, символічно присвяченому хворобам скальпу.

Ціна:Экв.3 евро

Замовити книгу
Читайте з користю і задоволенням!
З питань придбання звертайтесь за телефоном +38(095)-331-50-85 або надішліть заявку на email ukrhrs@gmail.com